card

ЗӨВ ХҮМҮҮЖИЛТЭЙ, НИЙГЭМШСЭН ХҮҮХЭД БОЛОХ АРГАД СУРАЛЦАХ ХӨТӨЛБӨР

Сургалтын бүртгэл

Сургалтад ирэхдээ бэлтгэх зүйлс:...........
Эцэг эх, хүүхэд багачуудад

Эцэг эх, хүүхэд багачуудад

Сургалтын зорилго: Зөв хүмүүжилтэй, нийгэмшсэн хүүхэд болох аргад суралцана. Нийт 40 аргыг 2 сургалтын хөтөлбөрөөр эзэмшүүлнэ.

Сургалтаар эзэмших мэдлэг, чадвар: Хүүхдийн гаргадаг 40 төрлийн алдаа, тохиолдол дээр ажиллаж, асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх аргуудад суралцана. 

Сургалтад хамрагдах зорилтод бүлэг:

9-14 насны хүүхэд, эцэг эх хамрагдана. Хүүхэд, эцэг эхийн сургалтыг тусдаа бүлгээр зохион байгуулна.  

Сертификат:  Сертификат олгоно. Сургалтын гарын авлага ном, материалыг үнэ төлбөргүй өгнө. 

Удирдах багш: Сургалт, дадлагыг докторын зэрэгтэй, профессор багш удирдана.

 

Сургалтад хамрагдах зорилтод бүлэг:

Асуудлыг шийдвэрлэж сурах аргууд, сургалтын хөтөлбөр:

ЗӨВ ХҮМҮҮЖИЛТЭЙ, НИЙГЭМШСЭН ХҮҮХЭД БОЛОХ АРГУУД-1

(1 дэх сургалтын хөтөлбөр)

 • Шийдвэр гаргаж сурах арга
 • Өөрчлөлтөнд дасан зохицох чадвартай болох арга
 • Буруу хийсэн үйлдлээ зохицуулах арга
 • Зөрчилдөөн маргааныг зохицуулж сурах арга
 • Алдаан дээрээ суралцах арга
 • Алдаан дээрээ суралцах арга
 • Өөрийнхөө сайн талыг урамшуулж, итгэлтэй болох арга
 • Өөрийгөө хайрлаж сурах арга
 • Өөртөө итгэлтэй болох арга
 • Өөрийнхөө амжилтаар бахархаж сурах арга
 • Залхуурлаа дийлэх арга
 • Бэрхшээлийг даван туулах арга
 • Урам зоригтой суралцах арга
 • Худал хэлдэггүй хүүхэд болох арга
 • Юманд хайхрамжгүй ханддагаа болих арга
 • Зэмлэлийг хүлээн авч, гэмшдэг болох арга
 • Биеэ даасан хүүхэд болох арга
 • Нууцыг хадгалж сурах арга
 • Дүрэм, журмыг дагаж мөрддөг болох арга
 • Хийх ётой ажил, үүргээ хариуцлагатай гүйцэтгэж сурах арга

 

ЗӨВ ХҮМҮҮЖИЛТЭЙ, НИЙГЭМШСЭН ХҮҮХЭД БОЛОХ АРГУУД-2

(2 дахь сургалтын хөтөлбөр)

 • Бусадтай эелдэг үгээр харилцаж сурах арга
 • Бусдад шоглуулахгүй байх арга
 • Бусдын яриаг хүлээцтэй сонсож сурах арга
 • Уучилж сурах арга
 • Бусдад анхаарал халамж тавьж сурах арга
 • Бусдын ажилд садаа болохгүй байх арга
 • Хүмүүсийн зан араншинг мэдэрч, ухаалаг харилцах арга
 • Хичээл дээр саад болохгүй байх арга
 • Зөв цэвэрхэн хувцаслаж сурах арга
 • Муу хүүхдийг сайн хүүхэд болгож хандлагаа өөрчлөх арга
 • Найздаа урам өгөх арга
 • Найздаа тусалдаг болох арга
 • Бусдад хайрлагдсан хүүхэд болох арга
 • Айхгүй асууж сурах арга
 • Инээмсэглэж сурах арга
 • Найзаа зөв сонгох арга
 • Бусдыг аргадан тайвшруулах арга
 • Олон нийтийн газар зөв боловсон байх арга
 • Айлд зочлохдоо соёлтой байх арга
 • Утсаар ярихдаа санаагаа бүрэн илэрхийлэх арга