ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА+SPSS ПРОГРАММ+ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АРГА ЗҮЙ ЭЗЭМШИХ МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХОСОЛСОН СУРГАЛТ

Эрсдэлийн удирдлага+SPSS программ+Дотоод хяналт шалгалт хийх арга зүй эзэмших мэргэшүүлэх хосолсон сургалтанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрсдэл, дотоод хяналт шалгалтын ажилтан, дотоод хяналтыг хавсран гүйцэтгэж буй ажилтан, удирдах ажилтан, менежер, технологич, инженер болон мэргэжил харгалзахгүй ажиллаж буй албан тушаалтангууддаа цаашдын ажил үйлсэд нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье.

Сургалтаар олж авсан арга зүй, мэдлэг мэдээлэл, туршлага, зөвлөгөөг өөрсддөө төдийгүй бусдад түгээн дэлгэрүүлэх үйлсэд та бидний оролцоо ч чухал юм.